apotek på nett

Apotek på nett er kanskje løsningen?

Vi står foran en virkelig stor utfordring i månedene som kommer. Nasjoner og landsdeler i hele verden skal åpne opp samfunnene etter å ha vært helt eller delvis stengt på grunn av koronaviruset (covid-19). Dette er første gang i nyere historie at så store deler av verden, og spesielt den vestlige verden har vært satt ut av en pandemi av en slik dimensjon. Ringvirkningene kommer til å påvirke hverdagen i flere år fremover.

Enkelte nasjoner er verre påvirket enn andre og enkelte landsdeler innad i nasjonene har vært hardere utsatt enn resten av landet. Dette ser vi i dag i Norge hvor Østlandet og området rundt Oslo, nå har hovedandelen av nye smittetilfeller. Det er vanskelig å se hvordan full oppstart av samfunnets alle funksjoner og tilbud kan skje uten klare strategier for testing. Apotek på nett burde spille en viktig rolle i en slik strategi.

Et lite vindu og små feilmarginer

Hva er det som gjør at man avventer å trykke på startknappen av samfunnet og hvorfor snakker man om små feilmarginer? For det første så er de fleste innen denne vitenskapen enig i at å bare fortsette fra der vi slapp fra en dag til en annen, vil garantert føre oss tilbake til der vi var da vi stengte skoler og bedrifter. Vi vil komme til å oppleve uhindret smitte mellom mennesker.

nettapotek

Hovedårsaken til at man nå letter på tiltakene er fordi smittetallet er under 1, og i dag er det i Norge på 0,9.

Det betyr at en person smitter i underkant av en annen. Det er bred enighet om at det må være på dette nivået for at samfunnet kan fungere. Når smittetallet er på 1,4 så betyr det at man er tilbake i en pandemi med uhindret smitte. Med et smittetall på 1,4 så smitter en person halvannen annen person. Det er kun en margi på 0,5 og derfor er feilmarginen liten og vinduet lite for å gjøre det riktig.

Hvilke tiltak kan bidra til et lavt smittetall?

For å gjøre det mulig å kunne gå tilbake til en mer vanlig hverdag, så må man derfor sette i gang med tiltak som vil både redusere smittefaren og samtidig gjøre det mulig å fungere som et samfunn. Viktige tiltak vil være:

  • Testing av personer for å lokalisere de som har koronaviruset.
  • Daglig bruk av beskyttelsesutstyr som munnbind.
  • Redusere sosial omgang på arbeid og fritid.

lavt smittetall

De to siste punktene er forholdsvis enkle å sette i gang med, og behøver mindre strukturelle forandringer og mer personlig samarbeid fra den enkelte. Det som blir utfordrende er å sette inn et system med testing som må være utbredt, massivt og må kunne gjøres gjentakende i stor skala. Spørsmål som hvem skal gjøre testingen? Hvor skal man kunne gjøre det? Hvordan samle data? Alt dette må på plass og her må man tenke nytt. En ny, men ganske god ide er at utenom sykehus og fastleger så burde testing være noe vi alle kan gjøre via apotek på nett.

La apotek på nett håndtere tester

Testing er utfordrende i seg selv. Det finnes flere typer som brukes i dag og flere er mest sannsynlig på vei. Hoved testene er

  • Testpinne som føres et stykke opp i nesegangen.
  • Bloddråpe lik testen man tar ved crp eller blodsukker.
  • Test som tas i munnen og føres et stykke ned i svelget eller på innsiden av munnen.

apotek på nett håndtere tester

Man må jo selvfølgelig teste alle som kommer til legen eller på sykehuset med symptomer. I tillegg burde alle automatisk bli testet for koronaviruset når de ankommer lege eller sykehus, uansett om de oppsøker legehjelp av andre grunner. På denne måten får man automatisk luket ut smittede personer slik at viruset ikke kan spres innad på den institusjonen man oppsøker. Dette må være den type test som man får svar innen 15 minutter.

Deretter må det være to ulike typer tester ute i samfunnet utenom helsevesenet. Ute i bedrifter og i arbeidslivet bør det være tester som kan tas på arbeidsplassene, og hyppigheten bør bestemmes av bedriftens sårbarhet. Resten av befolkningen bør ta selvtester opptil så mye som en gang per uke. Da vil man raskt kunne finne og isolere de med smitte, og dermed over tid forhåpentligvis minimere virusets spredning frem til man har en vaksine. Selvtesting man gjør hjemme kunne organiseres gjennom apotek på nett.

Apotek på nett kan bli en viktig brikke

Organiseringen av jevnlig testing av befolkningen og oppsamling av data og informasjon, distribusjon av tester og eventuell testing av testene kan bli en oppgave som apotek på nett kan utføre. Fordelene med apotek på nett er mange, og de har allerede mye av strukturen på plass.

  • Nettapotekene har allerede sikker påloggingsfunksjon som sikrer vår private informasjon. Dette gjøres i dag når vi bestiller reseptbelagte legemidler på nett.
  • De har allerede et distribusjonsnett som ville gitt oss sikker og rask tilgang til eventuelle tester.
  • De tilbyr en plattform hvor vi som kunder kan kommunisere med fagfolk hvis man har spørsmål. Det er på telefon, chat på nettsiden eller ved email.

Apotek på nett kan bli en viktig brikke

Organiseringen kunne vært gjort rimelig raskt og opprettelsen av en nasjonal database hvor resultatene ble ført, kunne vært noe man også registrerte via apotek på nett.

Ved at alle kunne logge seg inn på det nettapoteket man selv valgte, kunne man inne på sin side bestilt tester og fått svar på tester man hadde tatt. Var testen av den sorten man fikk svaret på lik en graviditetstest, kunne man selv registrert svaret inne på nettstedet.

Ting må skje raskt og samtidig fungere ordentlig

Man kan argumentere at samfunnet blør slik vi i dag har stanset så mye av arbeid, skole og samfunnsviktige funksjoner. Å starte opp igjen kan ikke ta år, det har man ikke penger og ressurser til. Det må skje i løpet av uker og dermed kan man ikke bruke mye tid på å utvikle nye systemer og plattformer med mer. Vær smart, ta i bruk en allerede lett tilgjengelig metode for dette arbeidet med massiv testing. Bruk apotek på nett og gi dem denne oppgaven siden vi allerede bestiller medisinene våre derfra i dag.

Kilde: www.lynxapotek.no

Scroll to top