Bedriftshelsetjenester i Oslo

Bedriftshelsetjenester i Oslo og helsefremmende arbeid

Arbeidsmiljøloven begynner faktisk med det at absolutt alle arbeidstakere har rett på en arbeidssituasjon som fremmer helsen. Arbeid er en av de tingene som er av stor viktighet for god helse. Dette gjelder ikke bare i Norge, men for alle mennesker i verden.

I virksomheter samarbeider bedriftshelsetjenester i Oslo med både arbeidsgiver og ansatte om å skape helsefremmende arbeidssituasjoner.

Helsefremmende arbeidsplasser bidrar til positiv utvikling for virksomheten på alle plan.

  • Ansatte oppnår økt livskvalitet på grunn av økning av trivselen og ikke minst færre helseplager som kommer av jobben.
  • Virksomheten oppnår store fordeler ved å ha arbeidstakere med god helse. Alt fra nærvær, effektivitet og kvalitet økes. Økt nærvær betyr mindre fravær og færre sykedager.
  • Virksomheter som kan tilby de ansatte en helsefremmende arbeidssituasjon er et sted ansatte ønsker å jobbe ved og blir lengre som medarbeidere. Det er letter å tiltrekke seg dyktige og lojale medarbeidere.

Hvordan defineres god helse?

Verdens Helseorganisasjon (WHO) kom ut så langt tilbake som i 1948 med en definisjon av helse. Da definerte de med at det er fullstendig velvære av:

  • Psyken
  • Det fysiske
  • Det sosiale

Definisjonen er altså et begrep som viser til at helse er mer enn bare det at en er fysisk frisk. Det vil si at man kan lide av en sykdom, men når man har det bra psykisk og sosialt sett så kan helsen fremdeles være god. Så god helse er totalen av disse 3 tingene.

Virksomheter som benytter seg av tiltakene fra bedriftshelsetjenester i Oslo som er helsefremmende, kan over tid se resultatene komme av seg selv. Når arbeidsstedet er et sted en ønsker å dra til hver dag fordi en føler seg bra på jobb, da har man lyktes.

Helsefremmende arbeid

Hva slags arbeid er det man egentlig snakker om her? Man snakker om prosesser som gjør det enklere for enkeltindivider, grupper eller også ulike organisasjoner å tilegne seg mer kontroll, delaktighet og også ansvar over egen situasjon i arbeidet.

Helsefremmende arbeid

Tanken er at verdier som fremmer god helse skal være noe alle på arbeidsplasser skal kunne arbeide aktivt med og mot. Og dermed vil verdiene ikke kun være en statisk ide på papiret, men noe som er i konstant endring.

Storbyer

Storbyer som hovedstaden er ofte komplekse samfunn med alle typer virksomheter som driver alene eller i tett synkronisering som innbefatter samarbeid eller også for eksempel geografisk nærhet. Dette gjør at virksomhetenes ansatte opplever både utfordringer i tillegg til fordeler. Bedriftshelsetjenester i Oslo kan velge å for eksempel fokusere på andre områder enn for eksempel slike tjenester i mindre tettbefolkede steder.

Ting som kan oppfattes som utfordrende i storbyer for virksomheter og som kan påvirke helsefaktorer kan være ting som støy utenfra, små og trange arbeidslokaler, åpningstider og arbeidstider og for eksempel parkering og fremkomstproblematikk til og fra arbeid. Disse tingene er alle områder som bedriftshelsetjenester i Oslo kan være med å tilrettelegge med tiltak som kan virke helsefremmende for de ansatte. Et eksempel som har med arbeidstid og fremkomst til arbeidet kan være innføring av fleksibel arbeidstid hvis dette lar seg gjennomføre. Da får de ansatte mer kontroll over egen tid og kan unngå rushtiden i bil eller ved bruk av offentlige transportmidler.

Flere andre arbeidsgivere satser også på å fremme fysisk helse i arbeidstiden. Med goder som treningsrom i bygningen, garderobe med dusj for de som ønsker å sykle til jobb, arrangement av for eksempel yoga for de ansatte hver uke med mer.

Nøkkelfaktorer for virksomhetens produktivitet

Bedriftshelsetjenester har vist seg å ikke kun hjelpe bedrifter til å etterleve arbeidstilsynets regelverk, men også til å vise hvordan ansatte kan øke virksomheters verdier. Ansatte er nøkkelfaktorer til virksomhetens produktivitet, profitt og for kvalitet. Livskvaliteten økes gjennom at jobben og arbeidsstedet fremmer helse. Dette resulterer i at man oppnår økt jobbtilfredshet og en reduksjon i jobbrelaterte helseplager. Absolutt alle vinner på dette.

Bedriftshelsetjenester

Dette er noe som tar tid å gjennomføre og ikke noe som kun et tiltak kan ordne. Det krever også deltakelse fra de ansatte og god kommunikasjon på alle plan i virksomheten. Det er viktig å ha en visjon og et mål og jobbe mot. Like viktig er det at man ser på det som en prosess. Under prosessen bør en ta temperaturen for å se hva som virker og om noe trenger å endres for at virkningen blir bedre. Et tiltak kan for eksempel settes i verk med gode intensjoner, men ikke resultere i ønsket effekt.

Hvordan komme i gang?

Mange store selskaper har egen bedriftshelsetjeneste og mange er pålagt av lov på grunn av arbeidets art. For de som ikke er tilknyttet noen slik tjeneste kan knytte seg opp til bedriftshelsetjenester i Oslo for å få hjelp til å komme i gang med helsefremmende arbeid. Det kan være en god start for virksomheten slik at en i begynnelsen får tips og hjelp.

Kilder:

Scroll to top