boligadvokat-i-bergen

Hvordan kan du best benytter deg av en boligadvokat

Boligadvokater kan hjelpe deg i de fleste problemstillinger som omhandler eiendom og overdragelse av eiendom. Hvis du opplever problemer i forbindelse med kjøp av bolig, eller etter et salg, så kan det være nødvendig med hjelp fra en boligadvokat for å avklare dine rettigheter rundt problemet.

Hvis du selger et hus, og det oppdages mangler som du burde visst om, så kan du bli holdt ansvarlig for dette selv år etter at salget er gjennomført. Hvis man først er uheldig, så kan dette være en dyr affære som man hverken ønsker eller har råd til. Man kan sikre seg med en overdragelsesforsikring. Hvis man har opplyst om alt etter beste evne, så vil da oppgjøret bli en kamp mellom kjøper og forsikringsselskap, i stedet for at man vurderer om du kan holdes ansvarlig. Mange har opplevd å unngå store utgifter i forbindelse med denne typen saker.

I mange tilfeller er det uklarheter rundt juss i forbindelse med kjøp eller salg av eiendom. I slike situasjoner bør man rådføre seg med boligadvokater før man gjennomfører boligkjøpet eller salget. På den måten er man sikker på at man gjennomfører salget på riktig måte og unngår problemstillinger som man kun har tatt for gitt at ikke eksisterte. Det er heller ikke uvanlig at man kontakter boligadvokater i forbindelse med arv eller samlivsbrudd.

Når det er feil eller mangler ved kjøp av bolig

Hvis du opplever feil eller mangler etter at du har kjøpt en bolig, så er det ikke så enkelt for alle å vite hvilket ansvar man har og hva man kan forvente at selger burde visst om. Hvis man ikke forholder seg til dette på riktig måte, så kan man gå glipp av muligheter til å få reparert mangler. Hvis man forventer å ha kjøpt en bolig i perfekt stand, så kan det være frustrerende å oppleve at man må utføre store reparasjoner som man ikke hadde forventet.

boligadvokat-i-bergen2

Vurdering av spesiell juss rundt eiendom

I noen tilfeller så kan man oppleve spesielle problemstillinger i forbindelse med salg av eiendom. Det kan for eksempel være hvis boligen du selger er registrert med en gammel eierform som ikke lenger benyttes. Hvordan skal man forholde seg til det? En boligadvokat i Bergen kan være til god hjelp i slike situasjoner slik at du kan avklare hvilke problemstillinger som finnes.

Arv og samlivsbrudd

En situasjon som skaper mye uenighet og frustrasjon, er samlivsbrudd og arv. Her finnes det mange antagelser, og få vet hva deres egentlige rettigheter er. Når man skal fordele eiendom, kan det være lurt å rådføre seg med boligadvokater slik at man kan avklare eventuelle utfordringer. I kompliserte situasjoner kan det også være behov for å benytte seg av andre typer advokater slik at man kan få enighet om hvordan man løser tvister og uenigheter. Denne typen problemstillinger kan være vanskelige å løse selv med juridisk rådgivning. I noen tilfeller vil man ikke kunne unngå at saker i forhold til arv eller samlivsbrudd ender opp med rettslige avgjørelser når man ikke oppnår enighet om hvem som har hvilke rettigheter.

Scroll to top