Renhold i Oslo

Renhold i Oslo

Gode renholdsrutiner er svært viktig uansett hvilken bransje man befinner seg i. Renhold og hygiene er også en viktig faktor som kan påvirke trivselen på arbeidsplassen i svært stor grad, både positivt og negativt.

Hvor stort behovet for renhold er, varierer fra selskap til selskap, men uansett behov, er det viktig at man alltid tar renholdet seriøst. De fleste selskaper og bedrifter har mange krav som stilles i forhold til renhold og hygiene på arbeidsplassen.

Renhold og trivsel

Renhold og trivsel er to begreper som går veldig hånd i hånd. For å oppnå trivsel på arbeidsplassen, må man ha gode renholdsrutiner innarbeidet. Et dårlig inneklima kan gi mange utfordringer og det kan forårsake mange uønskede situasjoner.

For eksempel kan et dårlig inneklima både føre til allergier og pusteproblemer for ansatte. Dette kan igjen føre til mange sykemeldinger og misnøye på arbeidsplassen.

Renhold og trivsel

Klarer man å opparbeide seg gode renholdsrutiner på arbeidsplassen kan man unngå mange kjipe situasjoner som kan oppstå som et resultat av dårlig renhold.

Krav til renhold

I Oslo vil kravene som stilles for renhold variere fra bedrift til bedrift, men det som er felles for alle selskaper er at man alltid må ta hensyn til både trivselen og helsen til de ansatte. I bransjer der det serveres mat og/eller drikke, stilles det mye høyere og strengere krav når det kommer til hygiene i forhold til andre bransjer.

Restaurantbransjen er et eksempel på en bransje der hygiene og gode renholdsrutiner er ekstremt viktig. Det samme gjelder også bransjer som tilbyr helsetjenester. Disse bransjene må også være ekstra nøye med renholdet for å minske risikoen for smitte.

Restaurantbransjen

Renhold tilpasset bransje

Uansett hvilken bransje man befinner seg i, skal renhold være en sentral og viktig del. Men kravene som stilles for renhold varierer ut ifra hvilken bransje man befinner seg i, og behovet for å holde det rent vil også variere. For noen selskaper og bedrifter holder det å gå over overflater og gulv 1-2 faste dager i uken, mens andre bedrifter må utføre mer omfattende renhold hver eneste dag, og ofte flere ganger om dagen.

De bransjene der behovet for renhold er svært høyt, er som regel de bransjene som har svært høye krav til vask og hygiene. Bransjer der det blir servert mat og drikke, må ha faste og innarbeidede renholdsrutiner for å kunne holde åpent. Er man slurvete med vasking og hygiene, kan man risikere å måtte midlertidig stenge ned.

De bransjene som har såpass høye krav at de kan risikere å måtte stenge dersom renholdet ikke er optimalt, er bransjer som håndterer mat og drikke, eller bransjer som tilbyr helsetjenester. Restauranter, meierier, bryggerier, kafeer, utesteder og slakterier er eksempler på virksomheter som har ekstra høye krav når det kommer til hygiene og renhold.

Det er veldig viktig at man er fullt klar over de kravene som stilles, og at man får riktig renhold som er spesielt tilpasset den bransjen man befinner seg i. Grunnen til dette er at slike bransjer ofte har mye spesielt utstyr som også krever tilpasset renhold.

Tilpasset renholdet etter behov

Som nevnt tidligere, vil behovet for renhold variere ut ifra hvilken bransje man er i, og man bør tilpasset renholdet heretter. Det vil ikke være nødvendig for en klesbutikk å ha like strenge renholdsrutiner som de har på et sykehus.

Hos en butikk vil det som regel holde med en fast ukentlig vask av gulv og overflater, og daglig rengjøring av berøringsflater og områder som blir utsatt for mange folk.

Tilpasset renholdet

Eksempler på slike områder er blant annet dørhåndtak, kortterminaler, toaletter, vasker osv… Dersom man er usikker på hvor ofte og hvor mye man må vaske og gjøre rent hos din bedrift, kan man spørre et profesjonelt rengjøringsbyrå om å vurdere behovet.

Konsekvenser av dårlig renhold

Dårlige renholdsrutiner på arbeidsplassen kan gi store konsekvenser, både for firmaet alene og de ansatte på arbeidsplassen. Hvor store konsekvenser man risikerer å stå ovenfor, vil variere fra bransje til bransje, og de avhenger av hvilke krav som blir stilt.

Bransjer som behandler mat og drikke vil få svært store konsekvenser dersom renholdet ikke står i tråd med de kravene som blir stilt. I verstefall kan selskapet risikere å måtte holde stengt.

Ansette et profesjonelt rengjøringsbyrå?

dårlig renhold

Når man eier og driver en bedrift må man finne ut av hvordan man ønsker å utføre det nødvendige renholdet. Da står man ofte ovenfor valget om å bruke egne ansatte eller ansette et profesjonelt renholdsfirma i Oslo. Mange velger å benytte egne ansatte for å spare inn pengene det koster å ansette et renholdsbyrå. Dette er et valg man må begrunne ut ifra behov og ønske.

Mange firmaer erfarer at det å ansette et vaskebyrå ofte resulterer i at man får bedre oversikt over utgiftene man bruker til renhold, i tillegg til at det blir mindre å tenke på for de ansatte.

Scroll to top