Søkemotoroptimalisering - SEO

Brukeropplevelse og søkemotoroptimalisering

Når man administrerer nettsider hører man hele tiden om søkemotoroptimalisering og hvor viktig det er.

Mange administratorer har ikke en gang hørt om dette konseptet og hvorfor det er viktig for nettsidene, men likevel vil man måtte forholde seg til dette konseptet for å ivareta gode hjemmesider. Det gjør det ikke enklere at faktorene for å opprettholde god søkemotoroptimalisering er i stadig endring. Grunnen til det er at søkemotorene ønsker å tilby en tjeneste som hele tiden gir deres brukere det de vil ha.

Brukerne av søkemotorer ønsker å finne frem til det de leter etter så raskt som mulig uten å måtte ta turen innom en hel del nettsider som de ikke har noen interesse av. Søkemotorene lærer hele tiden av hva brukerne opplever når de benytter seg av søkemotorene.

Mange har interesse av å nå frem til nye brukere, og man følger derfor med på hva som skal til for at søkemotorene viser deres nettsider som resultat når brukerne benytter seg av søkemotorer. I søkemotorenes barndom, så lærte mange seg raskt å utnytte seg av faktorene søkemotorene benyttet. I starten indekserte man kun informasjonen på sidene og benyttet indekseringen for å gi brukerne resultatet.

Dette fungerte en stund, men etter hvert opplevde man at noen nettsider fylte opp metainformasjonen på nettsidene sine med repeterte søkeord for å gi dem fordeler. Når brukerne forsøkte å søke på noen temaer, så fant de kun falske sider som overlastet søkemotorene.

I dag blir derfor faktorene som benyttes som grunnlag for søkeresultatene til søkemotorene stadig revidert for å sikre at man finner reelle sider med reell informasjon.

Det betyr at man har introdusert flere faktorer i tillegg til kun indekseringen. For eksempel kan det være at informasjonen skal være unik, at nettsidene ikke er tydelig overlastet med søkeord, og de måler også faktorer som sier noe om hvordan sidene brukes for å finne ut av relevans. Hvis man forsøker å skaffe seg store fordeler i forhold til disse faktorene, så kan man også oppleve å få penalties fra søkemotorene. Det betyr at man kan få en lavere rangering enn den reelle.

Søkemotoroptimalisering

Viktige faktorer for søkemotoroptimalisering

I dag har søkemotorene introdusert flere faktorer for å løse forskjellige utfordringer for brukerne sine. Det kan for eksempel være at søkemotorene ønsker at brukerne skal kunne benytte nettsider også på mobile enheter. Det betyr at man rangeres lavere hvis nettsidene ikke støtter responsivt design. En annen faktor ar at de ønsker at brukerne kan søke sikkert og handle sikkert på nett. Det betyr at man vil få lavere rangering hvis nettbutikkene ikke støtter SSL. Det finnes mange slike faktorer som vil påvirke rangering i forhold til din plassering i søkeresultatet som brukerne får fra søkemotorene. Alle faktorene er relatert til at brukerne skal få en bedre opplevelse når de benytter Internett.

Bedre brukeropplevelse på nettsidene

Det viktigste når du skal vurdere hvordan dine nettsider fungerer, er å tenke på hvordan brukerne opplever sidene. Hvis brukerne ikke er fornøyde med dine nettsider, så velger de rett og slett en annen nettbutikk eller noen andre nettsider som gir dem resultatet raskere og bedre. På grunn av dette bør du regelmessig vurdere nettsidene dine slik at du vet at de fortsatt fungerer som du ønsker.

God brukeropplevelse er viktig for å beholde brukerne

På grunn av viktigheten av brukeropplevelsen på nettsidene, så vil du derfor oppnå to ønskede mål ved å bedre opplevelsen. Samtidig som at du gjør sidene bedre for brukerne, så øker du din rangering hos søkemotorene, og kan dermed oppnå at du får noen nye brukere av nettsidene dine i samme åndedrag. Søkemotoroptimalisering er viktig for at du kan oppnå å få nye brukere eller kunder, og samtidig som du vurderer søkemotoroptimalisering, så vil du også bedre brukeropplevelsen på nettsidene dine.

Kilde: https://www.mementor.no/digital-markedsforing/

Scroll to top